KURS RYSUNKU
 

KURS RYSUNKU
Termin: 25-01-2011

Regulamin kursu rysunku i malarstwa.

 

1. Uczestnikami kursu mogą być dzieci i młodzież szkół krośnieńskich na stałe zameldowanych w Krośnie. Dopuszcza się uczestnictwo dzieci i młodzieży z okolicznych gmin w wyjątkowych przypadkach, w razie wolnych miejsc.

2. Biuro Wystaw Artystycznych w celu prowadzenia kursu udostępnia sale oraz sztalugi pracowniane.

3. Biuro Wystaw Artystycznych umożliwia przechowywanie prac pomiędzy zajęciami.

4. Uczestnicy kursu korzystają z własnych kartonów, blejtramów, farb, narzędzi rysowniczych.

5. Zajęcia odbywać się będą wyłącznie w poniedziałki.

6. Pojedyncze zajęcia trwają od godziny 13-tej do godziny 17.30.

7. Kurs trwać będzie do końca maja 2011r.

8. Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia rysunku i malarstwa, wymienione w wykazie tematów.

9. Zajęcia są bezpłatne.

10. Zajęcia prowadzą pracownicy BWA z przygotowaniem pedagogicznym.

11. Organizator ponosi odpowiedzialność za uczestników kursu wyłącznie w trakcie zajęć i w budynku BWA.

 

Zagadnienia

 

1. Martwa natura: perspektywa.

2. Kopia wybranego obrazu

3. Portret

4. Rysunek walorowy, linearny

5. Zasady kompozycji

6. Rysowanie draperii

7. Martwa natura – malarstwo

8. Plener malarski

 
 
 
stopka